Přečtě si jak probíhá komunikace při objednávce a další spolupráci:

Vstupní formulář

Stáhněte si vstupní formulář, kde popíšte Vaše požadavky a představy. Vůbec není nutné vyplňovat vše, vyplňte jen to co uznáte zavhodné a čím jste si jistí. Ovšem čím více uvedete, tím lepší bude následná tvorba cenové nabídky a případných prvotních návrhů. Formulář spolu s dalšími možnými přílohami a podklady odešlete na adresu grafika@8opic.cz. Následně vypracuji cenovou nabídku, kterou dostanete e-mailem.

Smlouva o dílo

Po schválení cenové nabídky a objednání společně podepíšeme smlouvu o dílo.

Dodání podkladů

Ke zpracování prvotních návrhů je nutné dodat všechny obrazové, textové a jiné podklady spolu s jasným zadáním. Práci na vaší zakázce započnu po podepsání smlouvy a dodání všech potřebných podkladů.

Prvotní návrhy

V domluveném termínu obdržíte e-mail, kde budete mít připravený požadovaný počet variant prvotních návrhů. Svou revizi návrhů mi odešlete zpět na email grafika@8opic.cz.

Vývoj vybraného návrhu

Vaše připomínky zapracuji a pošlu vám k připomínkování další revizi. Připomínky opět zapracuji a tímto způsobem postupně vybraný návrh dopracujeme do konečné podoby. Jakmile budete spokojeni, odešlete email s předmětem “Konečné schválení”.

Finalizace návrhu

Po schválení finální podoby návrhu budete vyzváni k úhradě doplatku. Po přijetí platby vám bude vystavena faktura a zaslány konečné verze návrhů v požadované formě. V případě, že je dílem návrh loga dodávám data ve formátech AI,EPS,PDF. V ostatních případech dodávám pouze tisková PDF. Kdykoliv v průběhu realizace zakázky i po jejím dokončení máte možnost k návrhům objednat doplňkové služby. Data s vašimi návrhy pečlivě archivuji a tak můžete kdykoliv v budoucnu doobjednat úpravy grafiky, případně návazné související služby. Otevřená tisková data neposkytuji, požaduji exkluzivitu v rámci případných změn grafického návrhu. Po dohodě je však možné otevřená tisková data smluvně odkoupit s licenční smlouvou, cena otevřených dat je účtována dohodou.