Než oslovíte grafika…

Tvorba jakéhokoliv designu není vůbec lehká a levná práce. Před oslovením grafika si položte a zkuste odpovědět na následující otázky:

 • Jaký je účel značky / návrhu, co od něj očekávám?
 • Která slova a hesla jsou / nejsou spojena s předmětem mého podnikání / propagace?
 • Kdo je mým klientem, cílovou skupinou, obecenstvem?
 • Jaké jsou potřeby mých klientů, cílové skupiny, obecenstva?
 • Jaké barvy mám spojeny s předmětem mého podnikání / propagace?
 • Jaký styl loga, značky, návrhu mám / nemám rád? 
 • Jaký druh informací chci prostřednictvím návrhu sdělit (text, ilustrace, fotografie)?

Na základě vašich odpovědí, je poté mnohem jednodušší dosáhnout očekáváného výsledku.

Proces tvorby návrhu:

I zdánlivě jednoduchý a jasný návrh vyžaduje dlouhý vývoj a spoustu práce spojenou s variantami, požadavky a různými možnostmi.

Analýza firmy/zákazníka:

Je dobré znát maximum informací o firmě nebo produktu, který chcete propagovat. Důležitá je cílová skupina a jejich dojmy a pocity, které v nich má Konečný návrh (loga, tiskoviny) vyvolat. Tyto a další informace uveďte ve vstupním formuláři.

Inspirace, asociace

Jestliže máte jasno, co chcete od konečného návrhu očekávat, můžeme společně začít přemýšlet, hledat asociace a inspiraci, přičemž je mou snahou odlišit od konkurence. I tyto informace můžete uvést ve vstupním formuláři

Prvotní návrhy

Na základě předešlých poznatků a specifikací vznikají prvotní návrhy a jejich varianty.

Revize, úpravy návrhu

Jakmile vyberete variantu návrhu, který nejvíce odpovídá Vašim představám, je tato varianta dopracována do Konečného návrhu k Vaší spokojenosti. V případě loga se jedná např. o doladění barev, fontů, proporcí, tvarů a celkového uspořádání.

Finalizace, předání dat

Po dopracování Konečného návrhu Vám jsou zaslána tisková data v dohodnutých formátech, se kterými můžete dále pracovat při Vaši výrobě.

Vstupní data pro tiskoviny, stručně:

Při zpracovávání návrhů je někdy nutné předávání podkladů a dat v různé podobě textové či grafické (prevážně tvořeny klientem nebo jinými tvůrci). Níže se dozvíte nutné parametry podkladů, které od Vás budu požadovat v případě naší spolupráce:

Pro bezproblémové zpracování návrhu, následných tiskových dat a z nich bezchybný finální výstup (ať jde o potisky fotek, laserovaní, pískování...) je nutné dodat veškeré podklady, jako jsou fotky, loga a grafiky v požadované kvalitě:

VEKTORY, LOGA

 • ve vektorových (křivkových) formátech souborů (AI, CDR, EPS, PDF)
 • režim CMYK nebo přímé barvy v případně tisku, RBG v případě zobrazovacích zařízení
 • pokud obsahuje text, tento text musí být také převedený na křivky nebo dodaný font
 • v případě že je k dispozici i logomanuál k logu, pro informace o barvách a povolených aplikacích

RASTRY, FOTKY

 • v minimálním bodovém rozlišení na daný rozměr dle pohledové vzdálenosti:

300 až 600 DPI - velmi malá vzdálenost

150 až 300 DPI - 1 až 5m

100 až 150 DPI - 5 až 10m

80 DPI - 10 až 100 m

 • POZOR! bodové rozlišení udavá mantinel kvality do určitého rozměru! Je rozdíl mezi fotkou na nálepku 3×3cm ve 300DPI a fotkou na A3 ve 300DPI
 • v barevném prostoru CMYK, pokud bude rastr v RGB neručím za barevný soulad po převedení do CMYK, tiskový prostor CMYK má totiž menší barevný rozsah než světelný prostor RGB.

GRAFIKY ZPRACOVANÉ JINÝMI TVŮRCI (můžou obsahovat jen rastry nebo kombinace rastrů, fotek, textů a křivek)

 • pokud budete chtít použít část vaší stávající grafiky od jiného tvůrce, musíte zaslat bud celá OTEVŘENÁ DATA, tzn. zdroje spolu s grafickými podklady, abych z nich mohl vytáhnout a použít požadovanou část; nebo si vyžádat od tvůrce pouze požadované části z otevřených dat (např. chcete jen pozadí)
 • otevřená data bývají poměrně velká. Využijte filehostingových serverů pro přenos velkého objemu dat jako je www.uschovna.cz nebo wetransfer.com
Nutnost potřeby křivek: 
Křivka (vektor)  je systém matematicky daných souřadnic, podle kterých fungují všechny stroje a další strojirenské zařízení vyžadujicí přesnost zpracování tvaru jako plotry, CNC (na výrobu forem) a taky tiskárny pro bezchybný a hladký tisk. Proto je důležité mít podklady v křivkách tam kde je to nutné.

Jak zjistit v PDF jedná-li se o křivku nebo rastr?
Přibližte co nejvíc na jakýkoliv detail, nejlépe oblý okraj  objektu (600% a více)


rastr                                       křivkaProces tvoření tiskových dat:

Po dodání potřebných dat klientem se připravuje návrh a zpracovávají se finální tisková data:

 1. Příprava tiskových dat probíhá v grafických programech (Illustrator, Indesign, atp.) kdy grafik připravuje návrh z jednotlivých prvků (dodané loga, texty, obrazy). V této fázi má plnou kontrolu nad návrhem a má přístup a jednotlivým prvkům,  pracuje s  otevřenými daty (balík několika souborů). Někdy je nutné aby grafik provedl doplňkové práce při zpracování návrhu (pořizování nebo digitalizace podkladů, vektorizace, barevné ladění fotek) pokud tyto podklady nejsou správně dodány zákazníkem.
 2. Ve chvíli kdy je návrh hotov a schválen, vyexportuje se z grafického programu jeden tiskový soubor PDF, všechny prvky jsou "zapečeny" v PDF podle určitých podmínek, k otevřeným datům už tento soubor nemá přístup. PDF se stává tiskovým, je-li připraveno podle určitých zásad - obsahuje informace o barevném výstupu, velikostí tisku, ořezu, přesahu, DPI obrazů, atp. V této fázi, už máme finální předlohu pro tisk v podobě tiskového PDF a obecně se nepředpokládá a soubor ani není určen k tomu, aby do něj někdo zasahoval a prováděl změny.
 3. Chceme-li změny (např. jsme zapomněli vykřikovat text), musíme se vrátit k otevřeným datům a opakovat bod 2), takže se vždy musí znovu zhotovit tiskové PDF z otevřených dat.

Podklady pro tiskoviny

Tiskovina je komponovaný soubor textů, vektorových ilustrací (loga,značky,ikony) a rastrových grafik (fotografie), tyto prvky jsou grafikem zpracovávány do uceleného grafického návrhu tiskoviny.

Texty (popisné obsahové údaje) – dodává zákazník grafikovi v elektronické podobě (rtf,doc,docx) bez formátování, úpravy vzhledu použitého písma, bez vložených obrázků a grafů (tyto je nutné dodat zvlášť v patřičných formátech. Zákazník plně zodpovídá za obsahovou, jazykovou správnost a úplnost dodaného textu.

Vektorové ilustrace – Jsou grafické prvky s důrazem na vysokou ostrost a kvalitu reprodukce, zejména loga. Jelikož je křivka systém matematických souřadnic, podle kterých je konstruovaná celá ilustrace, dovolují vektorové ilustrace škálovatelnost, tzn. že nejsme omezeni velikostí , oblé okraje se nebudou nikdy „zubatit“ i při nadměrných reprodukcích. Vektorové ilustrace jsou převážně výstupy z programů CorelDraw nebo Illustrator (.cdr, .ai, .eps, .svg, .pdf). POZOR! Tento formát souborů ovšem nezaručuje, že je obsahuje poze křivky, tyto formáty podporují zakomponování i rastrových obrazů. Dále nutné dbát na použití písem ve vektorové ilustraci a před odeslání musíte zaslat spolu s použitým fontem (pokud to vaše licence dovoluje) nebo tento text v dokumentu vykřivkovat.

Rastry – jsou převážně fotografie, ve své podstatě jde o síť obrazových bodů o různých barevných hodnotách, výsledný obraz vzniká v lidském oku „slitím“ těchto drobných bodů při určité pohledové vzdálenosti. U rastrů jsme omezeni bodovým rozlišením, při nadměrných reprodukcích malých fotografií vznikají „zuby“ a obraz se rozmazává. Dnes jsou již všechny fotografie pořizovány v digitální podobě. Nejčastěji se nejspíš setkáváte s JPG souborem, který je bohužel ztrátový, takže není vhodný pro velké reprodukce. Vhodnější formát je TIFF nebo PSD, které neztrácí na kvalitě, ovšem výrozně rostou do objemu dat. Pro přenos takových velkoobjemových souborů je vhodnější filehostingový server jako je uschovna.cz nebo wetransfer.com.

Podklady pro 3D vizualizace

3D vizualizace je snímek nebo sekvence snímků (animace) virtuálně vymodelované scény zkonstruované ve třech rozměrech. Objektům ve scéně jsou definovány vlastnosti jako jsou  materiály, tvořící s kombinací světel realisický dojem a v případě animací mají objekty hmotnost, hybnost, aj. 3D vizualizace jsou časově náročné, zároveň musí mít 3D grafik velmi dobré teoretické znalosti z oblasti konstrukce, fyziky i optiky a také mít schopnost simulovat zákony těchto oborů pomocí matematicky definovaných parametrů ve 3D softwarech. Modelování scény je časové náročné, může trvat i několik dní - příprava a aplikace materiálů pro objekty, kompozice scény a osvětelní, nakonec výpočet jednoho snímku scény, která trvá od pár minut až po několik hodin. Výsledkem je realisticky působící vizualizace.

Vzroky - pro produktovou 3D vizualizaci je nejlepší mít po ruce skutečný produkt pro detailní studii tvarů

Grafické podklady k produktům - pokud má produkt vypadat věrohodně, je nutné dodat podklady k etiketám nebo vzorkům tisků v grafickýh formátech aby mohly být aplikovány ve 3D scéně.

Fotodokumentace, plány - podklady jako výkresy nebo fotografie interiérů pomohou při rekontrukci do 3D scény. Pokud takové podlady nemáte k dispozici, po domluvě si můžu pořídít vlastní fotodokumentaci na místě.